บริษัท ร.ป.ภ , พนักงานรักษาความปลอดภัย , ระบบรักษาความปลอดภัย , เครื่องสแกนคนเข้าออก , อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย , ยาม , ร.ป.ภ รับจ้าง , ศูนย์ฝึกรักษาความปลอดภัย

Slide background
Slide background- ค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ที่ประกาศ ณ ปัจจุบัน (หัวหน้าชุดมีค่าตำแหน่ง 1,500 บาท)
- เงินเดือนออกชัวร์ๆ เดือนละ 2 ครั้ง (วันที่ 1,16 ธนาคาร กสิกรไทย) ไม่เคยเลื่อน
- มีเงินเบิกทุกวัน ๆ ละ 200 บาท (ตลอดอายุงาน ไม่มีดอกเบี้ย)
- มีบ้านพักส่วนกลาง ใกล้หน่วยงาน เดินทางสะดวก
- ชุดซื้อ 1 ชุด ฟรี! 1 ชุด และ แจกฟรี! ปีละ 1 ชุด
- มีเงินเบิกฉุกเฉินพิเศษ (ค่าเช่าบ้าน ตลอดอายุงาน ไม่มีดอกเบี้ย)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี (ไม่มีทดลองงาน)
- ทำประกันสังคมให้ทุกคน รักษาพยาบาล ฟรี!
- มีอาหาร ฟรี! ห้องฟัก ฟรี! ระหว่างอบรม
- แนะนำคนมาสมัครงาน มีค่านำพา 1,000 บาท

หมายเหตุ! อาจมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น ตามสถานะการณ์การแข่งขันตลาด