บริษัท ร.ป.ภ , พนักงานรักษาความปลอดภัย , ระบบรักษาความปลอดภัย , เครื่องสแกนคนเข้าออก , อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย , ยาม , ร.ป.ภ รับจ้าง , ศูนย์ฝึกรักษาความปลอดภัย

Slide background
Slide background

คมสันต์ คงนอก
(กรรมการผู้จัดการ)


- รางวัลผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยดีเด่นปี 2555 จากสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
- การศึกษา ปริญญาโท (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
- สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการสร้างชาติ (NBI)
- เลขานุการสมาคมรักษาความปลอดภัยไทย ปี 2560 - ปัจจุบัน
- คณะกรรมการสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
- นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย (JCI) สาขาสมุทรปราการ ปี 2562

VISION MISSION
(วิสัยทัศน์) (พันธกิจ)
ผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาความปลอดภัย -สร้างนวัตกรรมด้าน ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน
-สรรหา และฝึกอบรมพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ
-สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
-ควบคุมคุณภาพการทำงานได้ตามระบบรักษาความปลอกภัยที่สร้างขึ้น
-พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

 

บริษัท รักษาความปลอดภัย สิงห์ อินเวสติเกชั่น จำกัด จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อปี 2544 ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ2558 บริหารงานโดย นายคมสันต์ คงนอก กรรมการผู้จัดการ (ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด(เกียรตินิยม) รางวัลผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยดีเด่น ปี 2555 จากสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เราเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเรายังมีทีมบริหารจากหลายสาขาอาชีพ ที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยของคุณ ทั้ง ทหาร ตำรวจ นักกฎหมาย ข้าราชการ  เอกชน มาให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกหน่วยงาน จากการเตรียมความพร้อมที่ดี บริษัทมั่นใจในความสามารถของระบบและทีมงานทุกคน ว่าจะสามารถดูแลความปลอดภัย ณ หน่วยงานของท่านได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งชีวิต และทรัพย์สินของท่านเกิดความปลอดภัยสูงสุด